Jäähdytyslaitteistojen huollot ja -pesut

Koska jäähdytysneste on vanhenevaa ja syytä vaihtaa säännöllisesti. Jotta voidaan välttyä
jäähdytysjärjestelmien korroosiolta ja estää erilaisten jäähdytysongelmien syntyä, suoritamme jäähdytysjärjestelmien pesuja ja
jäähdytysnesteiden vaihtoa. Vaihdamme myös vialliset jäähdyttimet, lämmönvaihtimet ja termostaatit.
Puutteellisesti lämpiävä moottori voi aiheuttaa isompia ongelmia, esimerkiksi estää diesljärjestelmissä hiukkassuodattimen regeneroinnin ja aiheuttaa hiukkassuodattimen tukkeutumisen.

-Vikadiagnoosit
-Vuodon etsinnät
-Jäähdytysjärjestelmien pesut (huuhtelu- / pesukone käytössä)
-Jäähdytysnesteiden vaihdot